Hämeen kesäyliopisto logo
Ilmoittaudu
kurssille
Vielä ehtii

Vielä ehtii!

TVT:n hyödyntäminen kielen opetuksessa

Viimeinen ilmoittautumispäivä 25.09.2016

Kirjoittamisen perusopinnot 30 op (JY)

Viimeinen ilmoittautumispäivä 26.09.2016

Psyykkiset traumat, 3 op, TY

Viimeinen ilmoittautumispäivä 27.09.2016

Draamakasvatus perusopinnot 25 op, JY

Viimeinen ilmoittautumispäivä 28.09.2016

Notkeat nuket, ketterät kädet –työpaja

Viimeinen ilmoittautumispäivä 28.09.2016

Tuuma teatteria, litra leikkiä -työpaja

Viimeinen ilmoittautumispäivä 28.09.2016

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op, TY

Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.09.2016

Matematiikan OPS2016 perusteet -koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä 02.10.2016
Ajankohtaista