Hämeen kesäyliopisto logo
Ilmoittaudu
kurssille
Vielä ehtii

Vielä ehtii!

Draamakasvatuksen aineopinnot 35 op, JY - HAKUAIKA 30.11. ASTI!

Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.11.2015

Ohjaus- ja neuvontatyön syventävät opinnot

Viimeinen ilmoittautumispäivä 01.01.2016

Kuvataiteen perusopinnot 25 op

Viimeinen ilmoittautumispäivä 04.01.2016

English Academic Reading Skills for Law 4 op 2016

Viimeinen ilmoittautumispäivä 07.01.2016

Musiikkiterapian perusopinnot 30 op, JY

Viimeinen ilmoittautumispäivä 07.01.2016

Luovan kirjoittamisen työpaja (kevät 2016, ryhmä 1 3 op)

Viimeinen ilmoittautumispäivä 08.01.2016

Luovan kirjoittamisen työpaja (kevät 2016, ryhmä 2 3 op)

Viimeinen ilmoittautumispäivä 08.01.2016
Ajankohtaista